top of page

Øver Bortn - Inn på tunet-gårdAuthor: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, April 20, 2022/Categories: Startsiden, NyheterInn på tunet er tilrettelagde og kvalitetssikrede velferdstilbud på gardsbruk. Tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til garden, livet og arbeidet der. De viktigste brukerne av Inn på tunet er barn og unge, mennesker med rusproblemer, funksjonshemmede og eldre. Det er i overkant av 400 godkjente Inn på tunet-gårder i Norge, og Øver Bortn i Flå er en av dem. AV HEGE WILLADSEN Det var i 2020 at Øver Bortn ble godkjent som Inn på tunet-gård. Flå skole og barnehage benytter seg av aktivitetstilbudet som en utvidet læringsarena. Vi besøkte gården og ble vist rundt av husbonden Gunnar Senneset. – I 2005 tok vi over, kona Urd og jeg. Vi var studenter begge da, da vi tok over var det søppelfylling, og det var delvissammenrast alt. Vi sitter i kjøkkenavdelinga i fjøset på gården. – Dette var den gamle stallen, og du kan se hestene har stått og gnagd på bjelkene som er i taket. Vi trodde det skulle være en grei sak å sette i stand, men det viste seg at vi måtte rive alt og sortere all søpla. Det var gammelonkelen min som bodde her før oss, og han hadde tydeligvis kun levd på pulverkaffe og bringebærsyltetøy. (Vi fant flere tusen tomme syltetøyglass under golvet her). Det er viktig at et bygg brukes, hvis ikke forfaller det. Det var som skjedde her. Jeg vokste opp på gården sjøl, og det var gammelonklene min som drev den. Det var kyr i fjøset fram til midten av 70-tallet, og etter det så ble det korn. Han vokste opp her når det var en storgård på midten av 1900-tallet. Det gikk dårligere og dårligere, og han mente at hvis drifta ikke gikk rundt av seg sjøl, så kunne det være det samme. Han takket derfor nei til tilskudd fra staten. Da ble det ikke mye vedlikehold her. Noen av hans holdninger har jeg arvet, og det er at det skal være drift på en gård. – Hvordan var det å få med Urd på dette? – Uten henne har vi ikke fått tilskudd fra Innovasjon Norge, for det er hun som skriver søknader. Hun er framoverlent og kommer på ting som er lurt å gjøre. Gunnar er lærer ved Flå skole og barnehage, og det var sammen med sin tidligere sjef og rektor Arnt Ollestad at de i 2018 begynte å tenke på at dette kunne være en læringsarena. – Arnt er en ekstremt dyktig pedagog og en fin rektor. Han tente på idéen på å gjøre noe her, og det delvis sammen med Grete Thomassen Dalen som hadde et prosjekt før det her, sier Gunnar. Da Gunnar og Urd tok over gården, så brukte en avdeling i barnehagen på Flå en del av gården som lokaler. – Og tanken kommer fra da jeg jobba ved Dagskolen i Trondheim. – Hvilken tanke? – En tanke om at alle unger trenger å koble teori opp mot praksis, og så trenger de noe annet enn klasserom. Og det gjelder ikke bare enkeltelever, og det er det som gjør at vi skiller oss fra andre gårder som er Inn på tunet. Der handler det mer om spesialpedagogikk, mens her ønsker vi å legge til rette for klasser og store grupper i tillegg til enkeltelever hvis det er behov for det. Skulle hatt en ansatt – Hva er et Inn på tunet-tilbud? – Vi har en del krav vi må dekke. KSL blant annet. – KSL? – Ja, det er kvalitetssystemet i landbruket, så vi blir sjekke annet hvert år, og første gangen vi ble godkjent var i 2020. Når vi blir sjekka, så går de gjennom alt fra dyrehold til lokaler med lys og varmer. Det er vi som sjøl bestemmer hvem som kan benytte seg av tilbudet, men per i dag, er det Flå skole og barnehage som bruker gården mest. Lundamo skole og barnehage her begynt å bruke det litt, og har lyst til å ha en fast dag i uka. – Du jobber jo ved skolen på Flå til daglig. Hvem er her når for eksempel Lundamo skole kommer? – De har bare prøvd litt, og da har jeg vært her og forklart litt og så dratt tilbake til jobb. Så da har de vært her alene. Tanken er jo at lokalene her og omgivelsene er så enkle å bruke at jeg ikke trenger å være her. Men vi ser at de er behov for at vi skulle hatt en ansatt. Meg sjøl helst, men jeg jo så veldig glad i jobben min på skolen. Slik Gunnar har det i hverdagen sin i dag, det fungerer takket være at nåværende rektor Jon Morseth er så real og ser viktigheten av tilbudet gården har. – Hadde ikke han likt dette, så hadde det heller ikke vært et tilbud til elevene ved skolen. Bilde: Noen av killingene får melk fra flaske, og Gunnar Senneset har publikum når han mater en killing. Les mer i Gaula.


Comentarios


bottom of page