top of page

Nært naturen. Mestring og glede gjennom meningsfylte aktiviteter

Her kan du lese mer om Inn på tunet-tilbudet vårt, og de ulike produktene vi selger på gården. Lurer du på noe, ta gjerne kontakt!

Velkommen

 

image_50397953.JPG

Våre mål 

Øver Bortn gård har som mål å benytte gårdens unike beliggenhet i tilrettelegging av aktiviteter som skal gi deltakerne positive og meningsfylte opplevelser.

«Å lære ved å gjøre» er en vesentlig del av tilbudene. Vi ønsker å tilrettelegge for gårdsaktiviteter og fine tur- og friluftsopplevelser i nærområdet.

Vi ønsker å utnytte egne, nærliggende ressurser til å produsere lokale varer. Vi selger kjekjøtt og geiteskinn fra boergeitene på gården og honning fra gårdens bikuber. Boergeitene benyttes til å hindre gjengroing av kulturlandskapet, og leies også ut til beiterydding.

.

ipt_logo_hvit-og-groenn_cmyk.png

Inn på tunet

Vi ble en godkjent Inn på tunet-tilbyder i 2020.

 

Vi leverer i dag Inn på tunet-tjenester til barneskole og barnehage.

Vi er også interessert i å legge til rette tilbud for andre brukergrupper.

_DSC0220.jpg
IMG_20210516_171207.jpg
DSC_3919.jpg

Birøkt og honning

Historien om birøkterne på Øver Bortn startet med to bikuber i 2015. Etter dette har vi økt til 15 bikuber og mange flere kilo med honning.  

Boergeit

Boergeita er kjent for sin store kropp, sitt karakteristiske utseende med lange hengeører og store horn, samt dens gode lynne.

Om oss og gården

Gården Øver Bortn ligger på Ler i Melhus kommune, ca. én kilometer fra sentrum, E6 og toglinja. 

 

Vi er en familie på sju som bor på gården.

kylling

Produkter fra gården

_DSC0150.jpg
IMG_20210516_171154.jpg
DSC_3892.jpg

Honning

Det beste med honning er at den

kan brukes til alt

Sommerhonningen produseres fra sommerblomster som vokser ved gården. Lynghonningen produseres fra røsslyng ved Småg på Hitra.

Kjekjøtt

Et sunt og magert kjøtt

Kjekjøtt er ikke like vanlig i den vestlige verden. Men det er det mest spiste kjøttet i verden. Geita er en drøvtygger som nyttiggjør seg det meste av vegetasjon, noe som også setter sitt preg på kjekjøttet.

Når vi har kjekjøtt til salgs legges dette ut her.

Geiteskinn

Varmt, mykt og dekorativt 

Når vi har geiteskinn til salgs legges disse ut her.

Utleie av geit
og salg av livdyr

Boergeita er en genial rydder av busk og kratt

Vi leier ut beitedyr og bruker da nofence-teknologi til gjerding.

 

I perioder har vi også livdyr for salg.

Følg oss #øverbortn

bottom of page