top of page

Om Oss

Vi er en familie på sju som bor på Øver Bortn gård. Gunnar, Urd, Iver, Anna Gurine og Lorense bor i våningshuset ved gården. I kårhuset bor Urds foreldre Kjell og Bente.

Gunnar tok over Øver Bortn gård i 2005, og flyttet sammen med Urd til gården i 2010. Da var gården utleid til Flå barnehage som i en periode hadde en egen barnehageavdeling ved gården. Iver ble født i april 2010, og hadde sine første måneder på gården mens den fortsatt ble benyttet av barnehagen. 

Anna Gurine ble født i 2012 og Lorense i 2014. Siden 2016 har vi vært så heldige å ha foreldre, svigerforeldre og besteforeldre Kjell og Bente som «kårkaill» og «kårkjerring» i kårhuset på gården, til glede for både store og små. Sammen synes vi at vi er et bra team på gården, som utfyller hverandre godt! Stort sett så er vi ganske enige også ;)

Gunnar er utdannet lærer og har jobbet ved Flå skole og barnehage i flere år. Han har tatt deler av kurset "Dyreassisterte intervensjoner" ved NMBU. Urd jobber i kommunen som prosjektleder, og har også erfaring fra entreprenørbransjen der hun har jobbet som HMS- og KS-koordinator. Hun har også tatt "voksenagronomen" ved Skjetlein grønt kompetansesenter.

Da vi flyttet inn på Øver Bortn gård ønsket vi å gjenoppta noe av gårdsdrifta igjen. I 2014/2015 gikk vi birøkterkurs og startet så smått med et par bikuber. Etter at de mest heftige småbarnsårene var overstått kjøpte vi en liten besetning med boergeit, vinteren 2019. Vi inngikk også en avtale med Flå skole og barnehage om en utvidet læringsarena ved gården. Deler av låvebygget ble restaurert for å legge til rette for besøkende, og høner og kaniner og geit flyttet inn i det nyrestaurerte smådyrfjøset. I 2020 ble vi en godkjent Inn på tunet tilbyder. 

I 2020 fikk vi en avtale med Tensio om et prøveprosjekt med bruk av beitedyr til å rydde under høyspentlinjene.

I 2021 fortsatte vi dette prøveprosjektet. Vi fikk også en avtale med Melhus kommune om å benytte beitedyr til rydding av områder ved Horg sykehjem. 

Til høsten skal vi i samarbeid med Matnavet på Mære og Trondheim slaktehus prøve oss på videreforedling av kjekjøtt, og salg av dette. Da vil det også komme geiteskinn for salg. Det blir spennende! 

Ellers har vi stadige planer for gården. Så får vi se hva som skjer på Øver Bortn i årene framover!

Kontat

Kontakt

Vil du komme i kontakt med oss, send oss en e-post, eller ta kontakt via skjema nedenfor. Besøk oss også gjerne på vår Instagram- og Facebook-side

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Tel: 90557135

Tel: 45474592  

 Email: overbortn@gmail.com

Flååsvegen 19,

7234 Ler

Takk for melding!

bottom of page