top of page
DSC_3919.jpg
ipt_logo_hvit-og-groenn_cmyk.png

Opplev gårdslivet

Inn på tunet

Øver Bortn gård ble en godkjent Inn på tunet-gård i 2020. Flå skole og barnehage benytter aktivitetstilbudet ved gården som en utvidet læringsarena. Formålet med dette aktivitetstilbudet er at barna gjennom deltakelse i arbeidsoppgaver og hverdagslivet på gården får positive opplevelser som bidrar til mestringsfølelse, en positiv egenutvikling og relasjonsbygging. 

 

For at elevene skal kunne tilegne seg kompetanse slik læreplanen beskriver, har skolen behov for flere læringsarenaer enn klasserommet og skolegården. Landbruket generelt og gårdsbruk spesielt innehar kvaliteter som kan støtte skolen i arbeidet med å oppfylle læreplanens mål. Aktivitetene ved gården kan knyttes opp mot læringsmålene i de ulike fagene.

Vi er også interessert i å legge til rette tilbud for andre brukergrupper.

Vil du vite mer, ta kontakt med oss da vel!

    

Øver borten gård 11.jpg

På gården

På gården har vi høner, kaniner, boergeit og bikuber, som benyttes i aktivitetstilbudet. Å besøke dyrene er populært, og bruker får delta i gårdsaktiviteter knyttet til de ulike sesongene med blant annet kjeing og utruging av kyllinger. På våren plantes det frø, og på seinsommeren og høsten kan grønnsaker og frukter høstes, og benyttes i matlaging.

Last ned gårdens årshjul her:

image_6487327-3.JPG

Natur og omgivelser

Ved gården er det en opparbeidet en tursti, «Styrkestien». Denne passerer bekken Bortna som er vår faste lille badeplass på sommeren. Flå IL har tilrettelagt for flere ulike turmuligheter i bygda. Ulike turmål og turposter som «Blukkuåsen» og «Botnmyra» og turstier langs Gaula er fine og overkommelige turmål fra gården. Det er også etablert en gapahuk et par hundre meter fra gården.

Øver borten gård  2.jpg
bottom of page